"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 7


Плаващ зоопарк

Стих за запомняне:
"Велик е Господ; и твърде достохвален."
/Псалми 48:1/

Какво правиш, когато вали ден след ден? Библията ни разказва за Ной и 40 дневен дъжд. Какво направи Ной тогава?

Ной, съпругата му, тримата му сина и техните съпруги си починаха на безопасност вътре в ковчега. Също както и животните. Самият Бог затвори и запечата вратата. Те изчакаха седем дни. И след това започна да вали, точно както Бог беше казал, че ще стане.

Дъжда се изля от небето. Той удряше по покрива на ковчега. Но Ной и семейството му - хората, които обичаха Бог - бяха спасени.

Дъждът продължаваше да се излива на земята. През целия ден. Всеки ден. Скоро водата покри цялата равна земя и ковчега започна да плава.

Дъждът продължаваше да се излива на земята. През целия ден. Всеки ден. Но всички, които бяха в ковчега бяха спасени. Ной и семейството му благодариха на Бога, че спази обещанието си. Това беше първото нещо, което те правеха всяка сутрин и последното нещо вечерта. Всеки ден те пееха хвалебни песни на Господ.

Дъждът продължаваше да се излива на земята. През целия ден. Всеки ден. Ной често проверяваше животните. Някои похъркваха леко в клетките си. Те дишаха бавно, вдишваха и издишваха, после пак вдишваха и издишваха. Други хрупаха храната, за която Бог бе казал на Ной да сложи в ковчега.

- Още колко ще продължава да вали? - попита един от Ноевите синове - Изглежда сякаш е валяло вечно.

Ной се усмихна:

- 40 дни - отговори той. - Бог каза, че ще вали 40 дни. Не се тревожи. 40 дни не означава винаги.

А дъждът продължаваше да вали. През целия ден. Всеки ден. Накрая водата покри най-високите планини. Не се виждаше никаква земя. Тогава Бог спря дъжда. Беше валяло точно 40 дни.

Бавничко, бавничко водата започна да се отдръпва. Един ден ковчегът се удари странично в някаква планина и заседна там.

Ной изчака много, много дни. Тогава той изпрати един от черните гарвани. Голямата птица се стрелна над водата, но не можа да намери място за кацане. Затова тя се върна обратно в ковчега.

По-късно Ной изпрати един гълъб. Но той не можа да намери суша, затова се върна обратно в ковчега.

Ной изчака още седем дена. Тогава той отново пусна малкия гълъб навън и гледаше как отлита. Ной чакаше. Той чакаше и гледаше. Накрая гълъбът се завърна в ковчега. Този път той имаше маслинен лист в човката си.

- Растенията отново започват за израстват! - възкликна Ной.

След седем дни Ной пак изпрати гълъба от ковчега. Този път той не се завърна. Ной знаеше, че земята е изсъхнала. Ной знаеше, че Бог е спазил обещанието си. Потопът беше свършил. И те бяха спасени.

Created by ULimited®