"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 5


Ной строи кораб

Стих за запомняне:
"Ще послушаме гласа на Господа." /Еремия 42:6/

Познаваш ли някой, който да си е правил дървен кораб? Някога много отдавна Бог каза на Ной да построи голям кораб. Но Ной нямаше никаква представа как да направи това. Ти как мислиш, кой му показа как се строи кораб?

И Бог погледна на света, който Той беше направил. При сътворението света беше толкова красив. Но хората започваха да стават зли. Само съвсем малко от тях продължаваха да го обичат и да Му се покланят. Повечето хора вършеха всичките лоши неша, за които можеха да се сетят. Бог видя как те си причиняваха един на друг твърде много страдания и Той съжали, че е сътворил човеците. И Бог реши да разруши земята и да започне всичко отначало.

Той отиде да поговори с приятеля си Ной, добър човек, един от малкото, които все още Го обичаха и му се покланяха. Бог каза на Ной: "Реших да унищожа земята, защото злото там е много. Ще изпратя голям потоп от много вода, която да покрие земята. Но Аз искам да спася хората, които ме обичат. Построй си голям кораб, където ти и семейството ти да сте в безопасност. Направи го достатъчно голям, за да могат хората и животните да влязат с теб в него."

Бог обяснни на Ной как да построи кораба. "Вземи дървесина от кипарисово дърво", каза му Той, "от голямо кипарисово дърво.

Измажи го отвътре и отвън със смола, така че водата да не може да проникне вътре. Направи кораба много, страшно много дълъг, и много широк, и много висок."

Корабът беше на три етажа, с долен, горен и още един горен етаж. Наистина беше огромен.

Ной слушаше внимателно всичко, което Бог му казваше да направи. Той го послуша и започна да строи кораба, който днес ние наричаме "Ноевия ковчег".

Да се построи такъв голям кораб е било голяма работа и е отнело много, много време. Ной се нуждаеше от помощ. Тримата му сина: Сим, Хам и Яфет, му помагаха. И други хора му помагаха. Те отидоха в гората и отсякоха кипарисови дървета. От тях първо направиха дъски, които после изшкуриха. След това сглобиха дъските. Бавничко, бавничко те ги свързаха една с друга.

Както Бог им беше казал, те измазаха стените на кораба със смола, вид катран, така че той можеше да плава безопасно.

Ной следваше Божиите обяснения внимателно. Библията казва, че той изпълни всичко, което Бог беше наредил. И Бог беше с Ной и всичките му помагачи и бдеше над тях. Бог иска и от нас да следваме инструкциите му. Нашите Библии ни обясняват всичко, което Бог иска от нас. Когато му се покоряваме, ние всъщност му се покланяме. Това е един от начините, чрез които му благодарим, че бди над нас.

Created by ULimited®