"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 10


Олтарите на Аврам

Стих за запомняне:
"Служете Господу с веселие"
/Псалми 100:2/

Къде е мястото на богослужение на твоето семейство? Имате ли специално място за семейно богослужение? А къде се покланяте в събота? По времето на Аврам нямаше църкви, където той можеше да отиде. Той дори нямаше отделна стая за богослужение в къщата си. Но той се покланяше на Бог, където и да отидеше. Всъщност той водеше и други хора да се покланят на Бога с него.

Аврам, Сарайя и Лот пътуваха много дни. Понякога те вървяха. Понякога Сарайя яздеше голяма камила. Слугите бягаха напред назад, като пазеха животните от отлъчване.

Понякога хората идваха да наблюдават минаващия странен и дълъг керван.

-Ти кой си? - питаха те Аврам. - Къде отиваш?

-Аз съм Аврам - щеше да отговори Аврам. - Покланям се на единствения истински Бог, който живее на небето. Той ми каза да напусна дома си в град Ур и да тръгна към нова страна. И аз послушах думите му.

Хората, които идваха да говорят с Аврам, никога не бяха чували за неговия Бог. Понякога те щяха да кажат:

- Разкажи ни повече за твоя Бог. Някои от хората, които го слушаха решаваха да се поклонят на Бога на Аврам и те се присъединяваха към големия му керван.

Най-накрая след продължително пътуване, Аврам и всички, които бяха с него, влязоха в земята Ханаан. Построиха стана си под голям дъб на място наречено Сихем.

На същия този ден Господ се яви на Аврам. Той посочи във всички посоки.

-Авраме, - каза му Той - ще дам тази земя на децата ти и на децата на децата ти и на техните деца.

Аврам видя, че хората, които живееха в Ханаан, се покланяха на идоли. Те дори се извършиха това под дървото, където Господ се яви на Аврам. Но Аврам не се поклони на техните идоли. Вместо това, той построи олтар на истинския Бог до същото дърво. Той постави агне на олтара и той и семейството му се поклониха там на Бога. Те благодариха на Господ, че ги беше водил през дългото им пътуване. Благодариха за това, че ги беше опазил. Благодариха на Бога, че беше опазил също и стадата им.

Когато Аврам напусна описаното място за богослужение, което самия той беше построил, ханаанците се върнаха там да се поклонят на идолите си, но видяха олтара, които Аврам беше построил на единствения истински бог. Така те узнаха, че неотдавна там е имало поклонение на живия Бог.

Аврам, Сарайя, Лот, слугите им и всичките хора, които се бяха присъединили да пътуват с тяхната група, навлязоха все по-навътре в ханаанската земя. Господ ги водеше. Той показваше на Аврам всичката земя, която един ден щеше да принадлежи на децата му. И всеки път, когато Аврам спреше да лагерува, той построяваше олтар и водеше хората си да се поклонят там на истинския Бог.

Подобно на Аврам, днес хората на Бога имат специални места, където Му се покланят. Нашата църква е едно от тях. Ние ходим там всяка седмица на богослужение.

Created by ULimited®