"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Статии]

Гласът на местната църква е ключов в модела на адвентната организация

Повечето църковни членове не се интересуват много от църковни организации и структури. Предпочитат да знаят как да живеят християнски живот. Бъртил Уикландър, президент на Църквата на адвентистите от седмия ден в Трансевропейската дивизия, заявява: "Задължение на всеки член е да знае към каква организация се е присъединил, да разбира нейния начин на работа и да поема отговорност за това, как функционира."

"Забелязвам, че обикновеният църковен член, независимо от пол или възраст, не се интересува много от църковна организация - съгласява се Ричард Омонди, професор в Източноафриканския университет в Баратон, Кения. - Първо, те не разбират, и второ, не се интересуват от този въпрос, стига да има кой да им изнася проповед всяка седмица."

Адвентната църква обаче е нещо много повече от седмична проповед и от местна общност на вярващи, твърди Роско Хауард, секретар на адвентната църква в Северна Америка. "Когато хората не знаят как тяхната църква функционира, те правят предположения, а когато правят предположения, често грешат. Трябва да сме наясно каква функция има всеки отдел и как изпълнява църковната мисия."

Той и други църковни лидери смятат, че демократичната система, по която действа 15-милионната световна църква, е крайъгълен камък на църковната организация.

Ще получим нагледна представа, ако оприличим църковната организация с концентрични кръгове. Най-вътрешният кръг е Исус Христос. Следващият кръг е отделният църковен член, който заедно с други съставлява местната църква. Няколко местни църкви се обединяват в конференция. Група конференции създават съюз, който обхваща цяла държава или няколко провинции. Следва дивизията, която е административната десница на Генералната конференция. Съществуват 13 дивизии, като всяка от тях обхваща отделни части от даден континент. Генералната конференция има за задача глобалната църква да притежава едни и същи цели и учения. Тя събира църковни членове от цял свят веднъж на пет години, за да избере служители и да вземе решения под ръководството на Исус Христос.

Всяко ниво има различни отговорности. Например Конференцията дава на местните църкви професионално ръководство, подкрепя евангелизаторските дейности, осигурява обучението и християнското образование. Съюзите контролират проекти, които засягат хората на големи територии, например колежи, болници или широкомащабни евангелизации. Дивизиите осигуряват ръководство и методи на функциониране на всяка местна структура.

Основната част на адвентната организация е нейният избирателен модел. Това означава, че чрез представителите си местните църкви имат глас във взимането на решения и политиката на най-високото ниво - Генералната конференция.

"Местната църква е мястото, където трябва да се служи с най-голяма сила - казва Дебра Брил, вицепрезидент на адвентната църква в Северна Америка. - Членовете са гласът на църквата. Членовете на местната църква избират вярващи изсред себе си, които да ги представляват на ниво конференция. На ниво конференция се избират хора, които да ги представляват в Съюза и така до ниво дивизия. Църковните членове са представени на всяко ниво, което е силата на адвентната църковна структура."

Дивизиите и Генералната конференция имат важна роля за обединяването на църквата на местно и световно ниво. "Можете ли да си представите какъв хаос би настанал, ако всяко адвентно училище има различна образователна политика - пита Брил. - Макар че дивизиите нямат власт над съюзите или конференциите, ние работим заедно в сътрудничество, за да създавам консенсус и да изработваме най-добрите практики и политика за нашата църква и за църковните ръководители."

Според църковните водачи силната страна на адвентната църковна структура е начинът на финансиране. "Има църкви, които никога не биха могли да имат пастори, ако по-големите църкви не им дадат средства. Ако бяхме настроени конгрегационалистки, някой по-големи църкви биха преуспявали, а по-малките биха пресъхнали. Вярвам, че Господ е създал тази структура", казва Хауард.

Уикландър добавя: "Нашата организация е уникална и доста добра, тъй като прави всеки църковен член част от глобалната мисия, която Господ провежда чрез нас."

"Важно е да разбираме църковната организация - добавя Уикландър, - тъй като ако църковният член осъзнава глобалното естествено на Христовата мисия - отиване по цял свят с евангелието, ще оцени световната организация, която улеснява нашата мисия."

Силвър Спринг, щата Мериленд, 8 май 2007 г.
Created by ULimited®