Каталог за печат - аудио проповеди

  Печат на страницата
2005.11.18.mp3 - притчата за 10-те девици42 MB
2006.01.06.mp340 MB
2006.01.07.mp427 MB
Господна вечеря26 MB

п-р Агоп Тахмисян

Науката и Библията за произхода на живота31 MB
Ново небе и нова земя39 MB
Почти спасен или напълно изгубен43 MB
Този чуден свят39 MB

п-р Атанас Гроздев

История на съботното училище46 MB
Какви ученици сме на Исуса Христа24 MB
Когато Бог отговаря на нашите молитви с мълчание19 MB
Когато Бог отговаря на нашите молитви своевременно41 MB
Мъжество21 MB

п-р Бони Бонев

Големият брат31 MB
Бракът – подарък от Бога43 MB
Ден на заветна връзка38 MB
Изкупление и живот за Бога35 MB
Камък с двойно предназначение31 MB
Реката, която изцелява27 MB
Свобода на волята12 MB
Великден на планетата Земя42 MB

п-р Едуард Кешишян

И ти си замесен28 MB
Ще вечеря ли Лаодикия с Христос?31 MB
Защо съм християнин?32 MB
Защо се разпада семейството днес?50 MB
Най-великият ден35 MB

п-р Емил Гроздев

Не е добре да мълчим18 MB
Не стой на прозореца38 MB

п-р Емил Димитров

Бог никога не разочарова49 MB
Има ли Бог51 MB
Оправдание чрез вяра50 MB
Пътят към лъчезарната младост42 MB
Реформацията продължава54 MB
Всичко съдейства за добро43 MB

п-р Злати Златев

Какво да правим с внушенията15 MB
Корабът35 MB

п-р Ивайло Томанов

Народ от царе и свещеници31 MB
Успехът в живота44 MB
Защо не искам24 MB

п-р Красимир Карев - Варна 2005

Христос и робството24 MB
Хората се нуждаят от спасение24 MB
Ноевите дни23 MB
Божествените институции22 MB
Христос като пример20 MB
Евангелската сила на църквата20 MB
Господният ден20 MB
Господният ден и Духът на пророчеството26 MB
Времето, когато Христос се родил24 MB
Времето13 MB

п-р Красимир Карев - Варна 2006

Библейските символи6 MB
Горчивината28 MB
Смени своя чип21 MB
Първо търсете Божието53 MB
Господната вечеря38 MB
Що е човекът57 MB
Подобни на Твореца51 MB
Тръбите в Откровение54 MB
В края на времето53 MB
Криза за масло41 MB
Към кръста53 MB
Боящите се от Господа43 MB
Първата тръба55 MB
Втората тръба40 MB
Третата тръба55 MB
Ангелът, който ни избавя42 MB
Бог и парите47 MB

п-р Красимир Карев - София

Болестта на праведните35 MB
Един е вашият учител17 MB
Които пазят Божиите заповеди18 MB
По следите на Агнето16 MB
Поколение, което не познава Бога16 MB
Последната среща19 MB
Училището на Бога15 MB
Вечен живот – Апокалипсис сега20 MB
Чрез духа Ми25 MB
Ето всичко беше твърде добро27 MB
Постоянно само зло28 MB
Забавихме ли пришествието13 MB
Кой е твоя Бог53 MB
Защо страдаме26 MB
Врагове и приятели на моето освещение28 MB
Идете30 MB
Зареждането27 MB
Истинското свидетелство за последните дни62 MB
Свидетелството Исусово47 MB
Христовата пълнота48 MB
Не бъдете малодушни34 MB
В края на времето28 MB
Единството - Христовия хляб9 MB
Герои на вярата по пътя на правдата27 MB

п-р Никола Левтеров

Какво казва и какво не казва сатана45 MB
Никога не се отказвай19 MB
Последното време43 MB

п-р Николай Колев

Какво губим, ако не се молим на Бог?34 MB
Вземане на лични решения40 MB
Преобразяване в подобие на Христос30 MB
Три тайни за победа38 MB
Проблемът прощение35 MB
Вината и нейната роля33 MB
Молитвата35 MB
Оценената привилегия33 MB
Да намерим истинското богатство32 MB
Блажени нисшите по дух33 MB
Нива на себеотрицателната любов33 MB
Уроците на доверието37 MB
Изпитанията44 MB
Да презреш дара42 MB
Благодарността30 MB
Петте закона на живота31 MB
Просвещение от Бога42 MB
Спасени чрез мисиониране34 MB
Себевладеенето23 MB
Трансформиране слабостта в качество35 MB
Тест за вяра и святост37 MB
Бог ли е Исус?31 MB
Примерът на скалния язовец35 MB
Четири тайни за влизане в царството38 MB
Божието общо откровение49 MB
Спасяване на души42 MB
Отговорността ни пред света43 MB

п-р Цанко Митев

Божиите следи29 MB
Радост в Господа42 MB
Силата на остатъка40 MB
Свещеното писание29 MB

Елън Уайт - "Великата борба"

Защо трябва да прочетете тази книга?3 MB
Предговор2 MB
Въведение9 MB
1. Предсказание за участта на света24 MB
2. Първите християни в пламъците на преследването10 MB
3. Истината - отхвърлена13 MB
4. Верни факлоносци18 MB
5. Светлината нахлува в Англия17 MB
6. Двамата герои23 MB
7. Деветдесет и пет пъти не25 MB
8. Борец за истината28 MB
9. Истината запалена в Швейцария14 MB
10. По-нататъшното развитие на реформацията в Германия12 MB
11. Протестът на принцовете16 MB
12. Пробуждане във Франция28 MB
13. Надеждата - пренесена в Холандия и Скандинавия8 MB
14. Истината напредва по Британските острови21 MB
15. Библията и Френската революция25 MB
16. Бреговете на свободата11 MB
17. Обещания за Христовото идване18 MB
18. Нова светлина в Новия свят26 MB
19. Светлина в тъмнината11 MB
20. Всеобщо религиозно пробуждане20 MB
21. Отхвърлено предупреждение16 MB
22. Изпълнени пророчества18 MB
23. Тайната на светилището - разкрита14 MB
24. В Светая Светих9 MB
25. Божият закон е непроменим18 MB
26. Дело на реформа9 MB
27. Съвременни пробуждания17 MB
28. Изследователният съд12 MB
29. Произходът на злото12 MB
30. Най-големият неприятел на човека6 MB
31. Ангели и зли духове6 MB
32. Примките на Сатана12 MB
33. Тайната на безсмъртието20 MB
34. Могат ли мъртвите да ни говорят11 MB
35. Свободата на съвестта - заплашена20 MB
36. Предстоящата борба10 MB
37. Нашата единствена защита9 MB
38. Последното предупреждение9 MB
39. Време на скръб20 MB
40. Освобождението16 MB
41. Запустяването на Земята8 MB
42. Краят на борбата17 MB
Приложение - общи бележки4 MB

Елън Уайт - "Животът на Исус Христос"

Предговор3 MB
1. Бог е с нас9 MB
2. Избраният народ4 MB
3. "А когато се изпълни времето"6 MB
4. "Роди ви се Спасител"5 MB
5. Посвещението7 MB
6. Видяхме звездата Му7 MB
7. Детство7 MB
8. Посещение на Пасхата8 MB
9. Дни на борба8 MB
10. Гласът в пустинята13 MB
11. Кръщението5 MB
12. Изкушението13 MB
13. Победата7 MB
14. "Намерихме Месия"13 MB
15. На сватбеното тържество10 MB
16. В Своя храм13 MB
17. Никодим10 MB
18. "Той трябва да расте"5 MB
19. До Якововия кладенец13 MB
20. "Ако не видите знамения и чудеса"4 MB
21. Витезда и Синедрионът16 MB
22. Затварянето и смъртта на Йоан Кръстител14 MB
23. "Божието царство наближи"5 MB
24. "Не е ли Този синът на дърводелеца?"8 MB
25. Призивът край езерото6 MB
26. В Капернаум11 MB
27. "Ако искаш, можеш да ме очистиш"11 MB
28. Левий - Матей10 MB
29. Съботата9 MB
30. "... Определи дванадесет души"8 MB
31. Планинската проповед18 MB
32. Стотникът6 MB
33. Кои са Мои братя?8 MB
34. Поканата5 MB
35. "Мълчи! Утихни!"10 MB
36. Докосване с вяра5 MB
37. Първите евангелизатори11 MB
38. "Дойдете, починете си"6 MB
39. "Дайте им вие да ядат"8 MB
40. Една нощ на езерото7 MB
41. Кризата в Галилея14 MB
42. Предания5 MB
43. Събаряне на прегради6 MB
44. Истинският знак7 MB
45. Предвещание за кръста11 MB
46. Той се преобразява5 MB
47. Служене6 MB
48. "Кой е най-големият"13 MB
49. На празника Шатроразпъване8 MB
50. Сред примки9 MB
51. Светлината на живота15 MB
52. Божественият Пастир7 MB
53. Последното пътуване от Галилея12 MB
54. Добрият самарянин7 MB
55. Не с външен показ5 MB
56. Благославяне на децата6 MB
57. "Едно ти липсва"5 MB
58. "Лазаре, излез"14 MB
59. Свещенически заговори6 MB
60. Законът на новото царство5 MB
61. Закхей5 MB
62. Угощението в дома на Симон12 MB
63. "Твоят Цар иде"20 MB
64. Един осъден народ8 MB
65. Храмът - очистен отново14 MB
66. Спор10 MB
67. Изобличаване на фарисеите13 MB
68. Във външния двор7 MB
69. На Елеонския хълм12 MB
70. "Тези най-скромни мои братя"6 MB
71. Слуга на слугите11 MB
72. "За мое възпоменание"10 MB
73. "Да не се смущава сърцето ви!"22 MB
74. Гетсимания13 MB
75. Пред Анна и съдилището на Каяфа19 MB
76. Юда9 MB
77. В съдилището на Пилат23 MB
78. Голгота20 MB
79. "Свърши се!"9 MB
80. В гробницата на Йосиф13 MB
81. "Той възкръсна!"5 MB
82. "Защо плачеш?"6 MB
83. Пътят към Емаус5 MB
84. "Мир вам!"6 MB
85. Отново край езерото8 MB
86. Идете, научете всички народи13 MB
87. "При Моя Отец и при вашия Отец"11 MB

Елън Уайт - "Пътят към Христос"

Предговор8 MB
Божията любов към човека24 MB
Нуждата на грешника от Христа21 MB
Покаяние39 MB
Изповед21 MB
Посвещение16 MB
Нашата вяра и приемането ни от Бога18 MB
Как се познава Христовият последовател29 MB
Растене в Христа29 MB
Живот и служба20 MB
Познание на Бога22 MB
Привилегията на молитвата36 MB
Какво да правим със съмнението26 MB
Радост в Господа31 MB
Няколко думи за автора на тази книга10 MB

Ефтим Парушев - "Наистина ли човекът на XXI век се нуждае от Бог?"

Как да намеря Христос - I част26 MB
Как да намеря Христос - II част21 MB
Как да намеря Христос - III част22 MB
"Кръвожадният" Бог на Стария завет27 MB
Ако Бог наистина е Любов, защо се случват лоши неща на добри хора? - I част31 MB
Ако Бог наистина е Любов, защо се случват лоши неща на добри хора? - II част38 MB
Как Бог задоволява нашите емоционални нужди?26 MB

Миролюб Петрович - "Отпечатъкът на сътворението"

Мистерията на динозаврите24 MB
Египетските пирамиди23 MB
Прекосяването на Червеното море26 MB
Най-голямото чудо на природата56 MB
Божиите празници51 MB
Содом и Гомор26 MB

Миролюб Петрович - "Събития в последните дни"

Унищожението на планетата12 MB
Тайната на окултизма18 MB
Войниците на тъмнината13 MB
Най-силната институция в света13 MB
Огнен потоп13 MB
Щит за предпазване16 MB

п-р Агоп Тахмисян - "Библейски апокалипсис - съдба на планетата"

Библията и Откровението19 MB
Пролог на Откровението22 MB
Йоан и Христос на о. Патмос23 MB
Писма до Ефес, Смирна и Пергам23 MB
Писма до Тиатир и Сардис23 MB
Писма до Филаделфия и Лаодикия24 MB
Тронната зала на Универса24 MB
Книгата със седемте печата23 MB
Коне и ездачи23 MB
Душите под олтаря и космични феномени22 MB
Запечатването на 14400022 MB
Седмият печат и бойните тръби24 MB
Пета и шеста тръби21 MB
Краят на пророческото време и великото адвентно пробуждане22 MB
Измереният храм и двамата свидетели21 MB
Смъртта и възкресението на двамата свидетели18 MB
Седмата тръба20 MB
Христос и червеният змей22 MB
Небесната война21 MB
Жената и змеят21 MB
Морският звяр25 MB
Двурогият звяр24 MB
Съвременният икуменизъм и двата звяра19 MB
Белегът на звяра17 MB
Числото на звяра и модерното папство19 MB
Прославените 144000 и часът на Божия съд21 MB
Мистичният Вавилон и великото предупреждение18 MB
Двете есхатологични жетви на земята20 MB
Прелюдия към язвите26 MB
Армагедон22 MB
Блудницата седяща на червения звяр21 MB
Ангелът тълкува символите и последната битка22 MB
Последното предупреждение и покана21 MB
Сватбата на Агнето21 MB
Царят иде за страшната вечеря21 MB
Милениумът, смъртта и възкресението21 MB
Краят на милениума и страшният съд20 MB
Ново небе и нова земя21 MB
Столицата на новата земя21 MB
Последният поздрав и прощално слово20 MB

п-р Агоп Тахмисян - "Миналото, настоящето и бъдещето"

Пророк, пророчество и тълкуване20 MB
Пророк Даниил и неговата книга22 MB
Принципите на Даниил19 MB
Религия и диетика23 MB
Даниил срещу Навуходоносор22 MB
Пророческият исполин на Навуходоносор23 MB
Камъкът отсечен от планината22 MB
Божието право и свободата на съвестта21 MB
Небесният бацил22 MB
Как да избегнем Божиите съдби23 MB
Пророческите зверове24 MB
Малкият рог22 MB
Папството в пророческа светлина23 MB
Голямото вероотстъпление19 MB
Видение от другия свят21 MB
Великото небесно заседание23 MB
История в символи21 MB
Преследванията22 MB
2300 денонощия20 MB
Валтасаровият пир21 MB
Даниил и лъвовете23 MB
Пророк Даниил се моли22 MB
70 седмици23 MB
Духовната война23 MB
Съдбата на божия народ - I22 MB
Съдбата на божия народ - II22 MB
Съдбата на божия народ - III26 MB
Краят на голямата драма21 MB
Забележителен симптом на последното време22 MB
Епилог на книгата на пророк Даниил19 MB

п-р Агоп Тахмисян - "Основни учения на Библията"

Увод1 MB
Има ли Бог?13 MB
Библията14 MB
Вяра и религия14 MB
Бъдещето на света19 MB
Второто пришествие14 MB
Белези на последното време18 MB
Хилядагодишнината17 MB
Новият свят14 MB
Спасителният план19 MB
Най-важният въпрос18 MB
Божият закон23 MB
Почивният ден15 MB
Аргументи в полза на неделята12 MB
Практично освещаване на съботата11 MB
Как е въведен неделният празник16 MB
Божият печат и белегът на звяра16 MB
Състоянието на мъртвите16 MB
Ад, пъкъл и рай18 MB
Произход на злото18 MB
Спиритизъм19 MB
Светилище и свещенство18 MB
Изследователният съд17 MB
2300 денонощия16 MB
Адвентизъм17 MB
Тройната ангелска вест14 MB
Белези на истинската църква14 MB
Духът на пророчеството18 MB
Здравословен живот19 MB
Библейско кръщение13 MB
Святото причастие (светопричастната служба)12 MB
Молитвата11 MB
Библейският пост13 MB
Дар за Господа13 MB
Християнски образци12 MB
Християнски социални отношения13 MB
Божието триединство14 MB
Светият Дух16 MB
Еволюция или сътворение16 MB
Езици, ръкописи и канон на Библията16 MB

п-р Агоп Тахмисян - "Сътворение и съдба на Земята"

Творение и творец10 MB
Този чуден свят10 MB
Вяра и сътворение12 MB
От хаоса до светлината12 MB
Да бъде светлина!11 MB
Въздушният океан11 MB
Земя и море11 MB
Да бъде живот на земята!12 MB
Еволюция или Сътворение11 MB
Зеленият свят12 MB
Небесни светила11 MB
Животинският свят - украса на земята14 MB
Корона на творението11 MB
Достойнство и превъзходство на човека11 MB
Райската диета на човека11 MB
Духовните следи на сътворението13 MB
И стана вечер, и стана утро...13 MB
Геологията и библейския потоп13 MB
Съдбата на нашата планета12 MB
Ново небе и нова земя11 MB
Картина на новия свят11 MB

п-р Брад Торп - "Живот в нови измерения '94"

Операция "Адрей"56 MB
За предстоящата евангелизация в НДК57 MB
Удивителни открития в отдавна мъртвите градове73 MB
Нашата населена вселена72 MB
Чудните древни градове81 MB
Защо страдат невинни хора79 MB
Разказ за живота ми. Как Бог ме промени и какво направи за мен62 MB
Инвазия от космоса. НЛО. Поява на извънземни96 MB
Горчивината54 MB
Войни, екология, глад77 MB
Душевен мир и освобождаване от чувството за вина85 MB
Тайната на личната сила202 MB
Икони, пости и поклоннически пътувания63 MB
Психологически и духовни ключове към победоносен живот99 MB
Характеристики на истинското единство59 MB
Път към нов живот и вълнуващо бъдеще86 MB
Начало на нова епоха. Най-дългото пророчество88 MB
Живот с оптимална вяра85 MB
Какво да направя, за да се спася163 MB
Истинската причина за войните и беззаконията84 MB
Как да разпознаем сектите77 MB
Библейският отговор на стреса98 MB
Най-голямата религиозна измама предсказана 1000г. по-рано85 MB
Исус не я промени, Петър не я промени...84 MB
Как да открием истинският божи народ52 MB
Божият печат84 MB
Трима нежелаещи мъже, които се срещнаха с Исус70 MB
Разкриване на мистерията за смъртта84 MB
Божествени указания за здравословен живот. Как да прибавим 7г.79 MB
Сънища, видения и пророчества. Явяват ли се ангели. Духовни дарби78 MB
Денят, в който умрях и оживях65 MB
Определеното от Бог движение за нашето време83 MB
Възкресение или прераждане81 MB
Сладък и горчив вкус61 MB
Тайната на Вавилон131 MB
1000 годишнината след Второто пришествие69 MB
Величието на Божието дело в съвременния свят58 MB
Защо има толкова много църкви71 MB
Кръщението58 MB
Рай завинаги82 MB

п-р Брад Торп - "Стрес '94"

Основни принципи за справяне със стреса38 MB
Енергия за приспособяване и още нещо33 MB
Пет основни нива на общуването34 MB
Какво ви носи работата32 MB
Да се справим с промяната37 MB

п-р Георги Чакъров - "Най-голямото основание за християнската вяра"

Вяра и доверие в Бога12 MB
Предсказуемо ле е бъдещето12 MB
Има Бог на небето13 MB
Сигурността на Божието царство13 MB
Град, на който архитект и строител е Бог12 MB
Астролози и гадатели12 MB
Образът на Навуходоносор13 MB
Моят Бог11 MB
Огнената пещ11 MB
Как Бог проповядва11 MB
Кой контролира върховната власт12 MB
Най-старата болест13 MB
Големият пир13 MB
Историята и човешката съдба13 MB
Огненият надпис12 MB
Падна падна Вавилон13 MB
Жителите на Божието царство13 MB
Сигурността12 MB
Бог е близо13 MB
Виждане невидимото12 MB
Роговете на средните векове13 MB
Човекът на греха10 MB
Съдията на земята12 MB
Земният ми живот в небесното досие12 MB
Третото видение12 MB
Старозаветният и новозаветният храм11 MB
Вината10 MB
Условни пророчества11 MB
Молитвата на Даниил11 MB
Отговорът на молитвата11 MB
Последната седмица на благодатното време10 MB
Потомците на 10-те девици12 MB
Пророчеството - небесна светлина10 MB
Това не трябва да се забрави11 MB
Пророчеството, което превърна протестантите в адвентисти11 MB
Кога невидимият Бог става реалност11 MB
Пророчество зад завеса12 MB
Разумните12 MB
Разпечатването на пророчеството11 MB
Божията кауза ще възтържествува13 MB

п-р Джеймс Фокс - "Бъдеще без страх"

Странният образ от глина и метал38 MB
Не се оставяйте да ви измамят23 MB
Вдигни ръка29 MB
Всичко е въпрос на математика42 MB
Да се изправиш пред съда43 MB
Какво се е случило с правдата и неправдата43 MB
Лоша памет и фалшификации24 MB
Господин, закъснял за един ден45 MB
Как да започнем живота си отново23 MB
Къде отиваме при смъртта42 MB
Затворник за хиляда години39 MB
Кой е истинският виновник22 MB
Защо има толкова много църкви42 MB
Оцелелите от най-дългата война36 MB
Святият Дух и непростимия грях17 MB
Небето истинско ли е31 MB
Навлизане в Божията почивка30 MB

п-р Дитър Балун - "Успешно общуване"

Общуването - лекция I17 MB
Общуването - лекция II89 MB
Общуването - лекция III19 MB
Общуването - лекция IV17 MB
Общуването - лекция V15 MB
Общуването - лекция VI8 MB

п-р Едуард Кешишян - "Пътуване из Библията"

Да се запознаем - Аз Съм твоят Бог23 MB
Библията - Божието слово24 MB
Библейските прогнози за бъдещето23 MB
Белези за Второто пришествие23 MB
Кой е Исус Христос23 MB
Спасителният план23 MB
Какво да направя, за да се спася23 MB
Божият закон24 MB
Пренебрегнатият Божи дар24 MB
Възникването на неделния празник25 MB
Произход на злото24 MB
Моля, повикайте свещеник24 MB
Спиритизмът24 MB
Имаш право на адвокат23 MB
Божият съд24 MB
Последната вест към човечеството24 MB
Коя е истинската Божия църква23 MB
Духът на пророчеството25 MB
Как да прибавим години към живота си23 MB
Започни живота си отново24 MB
Значението на молитвата24 MB
Материалните ценности25 MB
Стил и начин на живот24 MB
Закъсняло търсене23 MB
Ново небе и нова земя22 MB

п-р Емил Димитров - "Защо вярвам в Христос"

Да отделим скъпоценното от нищожното26 MB
Множества след Христос23 MB
В Христос намирам истината - I част20 MB
В Христос намирам истината - II част26 MB
Защо Христос дойде на земята24 MB
В Христос намирам съвършен пример26 MB
В Христос намирам съвършен мир50 MB
В Христос намирам нов живот42 MB
В Христос намирам истинска радост25 MB
В Христос намирам непоклатима основа24 MB
В Христос намирам спасение от смъртта24 MB
В Христос намирам смисъл в живота23 MB
Какво да правя с Христос25 MB
Камъкът на съдбата26 MB

п-р Емил Димитров - "Откровението на Йоан"

Откровението на Йоан14 MB
Централната тема на Откровението14 MB
Господният ден14 MB
Паднах пред нозете Му14 MB
Посланието до Ефес14 MB
Посланието до Смирна14 MB
Посланието до Пергам14 MB
Посланието до Тиатир14 MB
Посланието до Сардис 114 MB
Посланието до Сардис 214 MB
Посланието до Филаделфия14 MB
Посланието до Лаодикия14 MB
Тронната зала на Вселената14 MB
Една тревога в Небето14 MB
Победният ход на Евангелието14 MB
Червеният кон14 MB
Черният кон14 MB
Бледият кон14 MB
Душите под олтаря14 MB
Знамения за края14 MB
Кой може да устои14 MB
Запечатването14 MB
Неизброимо множество14 MB
Тишина в небето14 MB
Христос нашия ходатай14 MB
Първа тръба14 MB
Втората тръба14 MB
Трета и четвърта тръби14 MB
Петата тръба14 MB
Шеста тръба14 MB
Разпечатаната книжка14 MB
Голямото разочарование14 MB
Пред божественият съд13 MB
Двамата свидетели14 MB
Библията и френската революция14 MB
Френската революция и Библията14 MB
Седмият ангел затръби14 MB
Жена облечена със слънцето14 MB
Червеният змей14 MB
Битка в небето14 MB
Църквата в пустинята14 MB
Наследникът на цезарите14 MB
Всесветска власт14 MB
Трънливият път на християнството14 MB
Очуди се цялата земя14 MB
САЩ в пророчеството14 MB
Едно опасно сътрудничество14 MB
Обединяващият фактор14 MB
Образът на звяра14 MB
Числото 666 и белегът на звяра14 MB
Кои и какви са 14400014 MB
Първа ангелска вест14 MB
Втората ангелска вест14 MB
Третата ангелска вест14 MB
Носителите на тройната ангелска вест14 MB
Великата жетва и ужасния гроздобер14 MB
На стъкленото море14 MB
Първите три язви14 MB
Божията благост и Божията строгост14 MB
Шестата и седмата язви14 MB
Съдбата на голямата блудница14 MB
Религията, която упоява народите14 MB
Човекът, който ще управлява света14 MB
Триумфален завършек на Божието дело14 MB
Въздайте й двойно14 MB
АЛИЛУЯ14 MB
Сватбената вечеря на Агнето14 MB
Забранено поклонение14 MB
Ето Иде14 MB
Царуваха с Христос 1000 години14 MB
Един грандиозен съд14 MB
Падна огън от небето14 MB
Видях ново небе14 MB
"А вън ще останат..."14 MB
Градът на бъдещето14 MB
Те ще гледат лицето Му13 MB
Тези думи са верни и истинни14 MB
Блажени, които пазят заповедите Му14 MB
Последно предупреждение, обещание, молитва14 MB
Общ поглед върху Откровението14 MB

п-р Емил Димитров - "Поуки от едно пътуване"

Ние сме още тук22 MB
Манна от небето28 MB
Обявяване на закона25 MB
Евангелието, прогласено на Синай25 MB
Здравословно хранене29 MB
Да ядем ли месо28 MB
Какво да ядем28 MB
Нямате Господа между вас28 MB
Оправдание чрез вяра - I част21 MB
Оправдание чрез вяра - II част29 MB
"Кадис варни" на адвентната църква23 MB
Грешки при проповядване на вестта27 MB
Бунт в пустинята29 MB
Да не удряме Христос както Мойсей23 MB
Трагедия в полетата на Моав28 MB
Готовите влязоха28 MB

п-р Йован Илиев - "Шестте фази на вярата"

Как Бог гради твоята вяра11 MB
Божията мечта за твоя живот9 MB
Закъсненията10 MB
Как да се справяме с трудностите12 MB
От безизходица към избавление9 MB

п-р Красимир Карев - "Адвентното движение"

Корените на адвентното движение19 MB
Духовната страна на адвентното движение23 MB
Притчата за десетте девици22 MB
Истината за Светилището24 MB
Духът на пророчеството и съботата25 MB
Какво е да си християнин в адвентизма26 MB
Истинско християнство29 MB
Християни в адвентизма49 MB
Какво е да си консерватор в адвентизма - І част42 MB
Какво е да си консерватор в адвентизма - ІІ част49 MB
Времето след 50-те на 20 век - І част51 MB
Времето след 50-те на 20 век - ІІ част40 MB
Остатъкът56 MB

п-р Красимир Карев - "Библейски курс"

След второто пришествие16 MB
Произхода на злото32 MB
Спасителният план19 MB
Блудният син20 MB
Божият закон - първа част23 MB
Божият закон - втора част26 MB
Забравената божия заповед, в която БОГ казва "Помни!"22 MB
За смъртта13 MB
За спиритизма26 MB
Ад и рай19 MB
Светилището - първа част22 MB
Светилището - втора част23 MB
Светилището - трета част17 MB
Първата ангелска вест16 MB
Втората ангелска вест23 MB
Третата ангелска вест21 MB
Божията църква в последните дни21 MB
Християнски социални ценности22 MB
Здравословен живот27 MB
Пророци в Библията22 MB
Какво дължим на БОГ26 MB
Кръщението15 MB

п-р Красимир Карев - "Вестите от Откровение"

Разтърсената планета26 MB
Законът за неделята29 MB
Вест от Бога25 MB
Още две световни войни21 MB
Без благодат27 MB
Последните събития и вестта към Лаодикия27 MB

п-р Красимир Карев - "Вечните истини на Библията"

Сътворението28 MB
Божието триединство12 MB
Произход на злото14 MB
Спасението14 MB
Смъртта и възкресението14 MB
Бъдещето14 MB
Второто пришествие14 MB
Произход и съдържание на Библията14 MB
Достойнства на Библията10 MB
Какво да направя, за да бъда спасен - I част13 MB
Какво да направя, за да бъда спасен - II част14 MB
Божият закон14 MB
Кой промени съботата15 MB

п-р Марк Финли - "Открития в пророчествата"

Един неспокоен свят49 MB
Времето на звяра47 MB
2000 и отвъд51 MB
Жив в края на времето51 MB
Забравените градове на мъртвите39 MB
Нашата населена планета45 MB
Защо трябва невинните да страдат?51 MB
Най-дългото библейско пророчество47 MB
Защо улиците станаха несигурни?49 MB
Най-голямата религиозна измама51 MB
Какво се случва след смъртта?52 MB
Древни библейски истини за здравето52 MB
Как успешно да погребем миналото?50 MB
Защо има толкова много деноминации?54 MB
Тайната на духовния Вавилон48 MB
В търсене на сигурност53 MB
Славната кулминация на Откровение46 MB
Тайната, която светът не познава51 MB
Белегът на звяра52 MB
Непростимият грях45 MB
Новият световен ред40 MB
Победа в последния земен час50 MB

п-р Мирослав Киш - "Узана – 2003"

Истината48 MB
Моят Бог52 MB
Съвършенството49 MB
Бъдете светлина34 MB
Пропиляна любов41 MB
Призовани за свобода55 MB
Приготвената църква36 MB
Ценност на ценностите45 MB
Какво правиш тук, Илия?55 MB
Да бъдем добри родители48 MB
Християнинът - овца или вълк?39 MB
Моралната природа на човешкото същество55 MB
Сексуалността, предбрачният секс и Библията54 MB
Сексуалността, предбрачният секс и Библията - дискусия I част42 MB
Сексуалността, предбрачният секс и Библията - дискусия II част44 MB

п-р Никола Левтеров - "Какво ни носи бъдещето"

Може ли да се надникне в бъдещето26 MB
Бъдещето на Европа24 MB
Невъзможното единство - I част25 MB
Невъзможното единство - II част28 MB
Пробуждането на Азия и Близкия Изток26 MB
Политика и религия - I част28 MB
Политика и религия - II част25 MB
Политика и религия - III част26 MB
САЩ в пророчествата - I част28 MB
САЩ в пророчествата - II част27 MB
Съдбата на нашия свят28 MB
Ще бъде ли светът завладян от страх28 MB
Последният конфликт - I част24 MB
Последният конфликт - II част23 MB
Великата надежда25 MB

п-р Рекс Едуардс - "Омилетика"

Етимология на проповядването26 MB
Елементи на проповедта, класически риторични процеси27 MB
Теологични основи на проповядването27 MB
Убеждение за църквата28 MB
Видове предимства на проповедта. Грешки в употребата на текст27 MB
Преводи и достоверност на Библията19 MB
Конструкция на проповедта29 MB
Фактори при подбор на основен текст28 MB
Работа по контекста29 MB
Работа чрез диаграми28 MB
Предмет, тема, цел28 MB
Изявяване на целта19 MB
Развитие на главните точки на проповедта29 MB
Пропорция29 MB
Диспозиции. Подробно развитие на основните части26 MB
Илюстрации28 MB
Интерпретация, въведение29 MB
Типове въведение, заключение29 MB
Заключение, заглавието29 MB
Основни части на диспозицията, Йосиф, Раав28 MB
Пет подхода към съставяне на заглавие29 MB
Качества на жестовете29 MB
Споделяне на проповедта29 MB

п-р Харолд Кнот - "Удивителни факти на Библията"

Божията ръка в световната история43 MB
Мир в Близкия Изток38 MB
Можеш ли като съвременен човек да вярваш все още в Библията33 MB
Беше ли Исус Христос наистина Божи Син?41 MB
Разходка във Вселената37 MB
Малко преди полунощ38 MB
Вярвам само в това, което виждам34 MB
Пирамидите на Египет и тайните на смъртта42 MB
Защо в Израел няма пирамиди33 MB
Най-голямата измама в историята на човечеството33 MB
Телефона връзка с небето34 MB
Синай и Голгота34 MB
Трагедията на един забравен рожден ден33 MB
Наистина ли Бог приема всичко така точно32 MB
Защо има толкова много църкви32 MB
Кръщението - знак за новорождение35 MB
Една планета в бунт35 MB
Значението на църквата в Библията30 MB
Три стъпки към успешен живот във вярата34 MB
Предупреждението на една мумия26 MB

п-р Цанко Митев - "Удивителни факти"

Божиите следи28 MB
Свещеното писание28 MB
Какъв е Бог28 MB
Духовният свят на Бога29 MB
Творението, разумният живот28 MB
Поява и развитие на злото28 MB
Кой си ти, Господи44 MB
Семената на злото43 MB
Между живота и смъртта41 MB
Желаният на вековете43 MB
Чудото на възкресението42 MB
Какво да сторя, за да се спася42 MB
Християнският живот43 MB
Неговата църква43 MB
Ще дойде пак42 MB
Началото на вечността42 MB

Други

Модата (Григор Григоров)21 MB
Да победим убиец номер 1 (29.10.2004) (д-р Гергана Гешанова)54 MB
Исус (Кремен Кръстев)19 MB
Как ще се оправдае човек пред Бога (п-р Александър Маринов)43 MB
Най-после у дома (п-р Апостол Стойков)17 MB
Великите неща, пред които стоим (19.4.1982) (п-р Белчо Тотев)28 MB
Трите характеристики на любовта (п-р Венцислав Панайотов)31 MB
Защо вярвам в Исус Христос (п-р Георги Чакъров)51 MB
Само вярвай (п-р Георги Чакъров)17 MB
Кръпки или новорождение (п-р Едмил Маринов)47 MB
6 години църква Благодат (п-р Иван Мирчев Николов)15 MB
Страдание и възторг (Петко Бонев)29 MB
Съдът в небето (12.11.1994) (п-р Брад Торп)58 MB
Да бъдем ловци на човеци (п-р Грег Нелсън)26 MB
Притчата за десетте девици (п-р Джеймс Фокс)40 MB
Притчата за сеяча (п-р Джеймс Фокс)25 MB
Целта (п-р Джон Грац)56 MB
Неуспехът (п-р Джон Грац)42 MB
Къде сме като християни (п-р Дитър Балун)9 MB
Исус Христос е наша правда (п-р Дитър Балун)10 MB
Как да станем благи християни (п-р Дъг Бечълър)27 MB
Бракът – дуел или дует (п-р Магер)54 MB
Денят, който трябва да се помни (п-р Уолтър Вейт)54 MB
Общуването (Шарлот Ишкениън)56 MB