Стиховете на урок 11 за печат Печат на страницата

Урок 11

10 - 16 март 2018 г.

Дълговете – ежедневно решение

Събота - 10 март

Римляни 13:7-8
7. Отдавайте на всички дължимото: комуто се дължи данък, данъка; комуто мито, митото; комуто страх, страха; комуто почит, почитта.

8. Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който обича другиго, изпълнява закона.

Псалми 37:21
21. Нечестивият взема на заем, и не отплаща;
А праведният постъпва благо и дава.

Матей 4:3-10
3. И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове.

4. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.

5. Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва:

6. Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: -
"Ще заповяда на ангелите Си за Тебе:
И на ръце ще Те дигат.
Да не би да удариш о камък ногата Си".

7. Исус му рече: Писано е още:
"Да не изпитваш Господа твоя Бог".

8. Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му:

9. Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.

10. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".

Матей 6:33
33. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

Второзаконие 28:12
12. Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем.

Притчи 13:11
11. Богатството придобито чрез измама ще намалее,
А който събира с ръката си ще го умножи.

Притчи 21:5
5. Мислите на трудолюбивите спомагат само да има изобилие,
А на всеки припрян само - оскъдност.

2 Коринтяни 4:18
18. които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни.

Заемане и харчене

Неделя - 11 март

4 Царе 6:5
5. А един от тях като сечеше греда, желязото падна във водата; и той извика и рече: Ах, господарю мой! то беше взето на заем!

Еклесиаст 8:7
7. Понеже не знае какво има да стане;
Защото кой може да му яви как ще бъде?

Псалми 37:21
21. Нечестивият взема на заем, и не отплаща;
А праведният постъпва благо и дава.

Еклесиаст 5:5
5. По-добре да се не обричаш,
Отколкото да се обречеш и да не изпълниш.

Второзаконие 28:44-45
44. Той ще заема на тебе, а ти не ще заемаш на него; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.

45. Всички тия проклетии ще дойдат върху тебе, та ще те гонят и ще те застигат, догде бъдеш изтребен; защото ти не послуша гласа на Господа твоя Бог, за да пазиш заповедите Му и повеленията, които ти заповяда.

1 Коринтяни 10:13
13. Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.

Второзаконие 28:43-45
43. Чужденецът, който е всред тебе, ще се издига горе и по-горе над тебе; а ти ще пропадаш долу и по-долу.

44. Той ще заема на тебе, а ти не ще заемаш на него; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.

45. Всички тия проклетии ще дойдат върху тебе, та ще те гонят и ще те застигат, догде бъдеш изтребен; защото ти не послуша гласа на Господа твоя Бог, за да пазиш заповедите Му и повеленията, които ти заповяда.

Настойничеството и незабавното задоволяване

Понеделник - 12 март

Битие 25:34
34. Тогава Яков даде на Исава хляб и вариво от леща; и той яде и пи, и стана та си отиде. Така Исав презря първородството си.

Евреи 12:17
17. понеже знаете, че даже когато искаше по-после да наследи благословението, той бе отхвърлен, при все че го потърси със сълзи, защото не намери място за промяна на ума у баща си.

Матей 4:3-10
3. И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове.

4. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.

5. Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва:

6. Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: -
"Ще заповяда на ангелите Си за Тебе:
И на ръце ще Те дигат.
Да не би да удариш о камък ногата Си".

7. Исус му рече: Писано е още:
"Да не изпитваш Господа твоя Бог".

8. Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му:

9. Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.

10. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".

Римляни 8:17
17. И ако сме чада то сме и наследници, наследници на Бога, и сънаследници с Христа, та, ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него.

Тит 3:7
7. та, оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според надеждата, наследници на вечния живот.

1 Коринтяни 10:13
13. Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.

2 Царе 11:2-4
2. И надвечер Давид стана от леглото си и се разхождаше по покрива на царската къща; и от покрива видя една жена, която се къпеше; а жената бе много красива на глед.

3. И Давид прати да разпитат за жената; и рече един: Не е ли това Витсавее, дъщеря на Елиама, жена на хетееца Урия?

4. И Давид прати човеци да я вземат, и когато дойде при него лежа с нея, (защото се бе очистила от нечистотата си); и тя се върна у дома си.

Битие 3:6
6. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.

Филипяни 3:19
19. чиято сетнина е погибел, чийто бог е коремът, и чието хвалене е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща.

1 Йоаново 2:16
16. Защото всичко що е в света, - похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света;

Римляни 8:8
8. и тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога.

Да живеем със средствата, с които разполагаме

Вторник - 13 март

Притчи 21:20
20. Скъпоценно съкровище и масло се намират в жилището на мъдрия,
А безумният човек ги поглъща.

1 Тимотей 6:8
8. а, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно.

Филипяни 1:21
21. Защото за мене да живея е Христос, а да умра, придобивка.

Матей 6:33
33. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

Притчи 14:15
15. Простият вярва всяка дума,
А благоразумният внимава добре в стъпките си.

Лука 14:27-30
27. Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.

28. Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я доизкара?

29. Да не би, като положи основа, а не може да доизкара, всички, които гледат да почнат да му се присмиват и да казват:

30. Този човек почна да гради, но не можа да доизкара.

Кажете „не” на дълговете

Сряда - 14 март

Второзаконие 28:12
12. Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем.

Притчи 17:18
18. Човек без разум дава ръка
И става поръчител на ближния си.

Притчи 22:26
26. Не бъди от тия, които дават ръка
От тия, които стават поръчители за дългове,

Притчи 22:7
7. Богатият властвува над сиромасите,
И който взема на заем е слуга на заемодавеца.

Спестяване и вложения

Четвъртък - 15 март

Притчи 6:6-8
6. Иди при мравката, о ленивецо,
Размишлявай за постъпките й и стани мъдър, -

7. Която, макар че няма началник,
Надзирател, или управител,

8. Приготвя си храната лете,
Събира яденето си в жетва.

Притчи 13:11
11. Богатството придобито чрез измама ще намалее,
А който събира с ръката си ще го умножи.

Притчи 21:5
5. Мислите на трудолюбивите спомагат само да има изобилие,
А на всеки припрян само - оскъдност.

Притчи 13:18
18. Сиромашия и срам ще постигнат този, който отхвърля поука,
А който внимава на изобличение ще бъде почитан.

Еклесиаст 11:1-2
1. Хвърли хляба си по водата,
Защото след много дни ще го намериш!

2. Дай дял на седмина, и дори на осмина;
Защото не знаеш какво зло ще бъде на земята.

Притчи 24:27
27. Нареди си работата навън,
И приготви си я на нивата,
И после съгради къщата си.

Притчи 15:22
22. Дето няма съвещание намеренията се осуетяват,
А в множеството на съветниците те се утвърждават.

Второзаконие 8:18
18. Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиваш богатство; за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес.

Матей 13:44
44. Небесното царство прилича на имане скрито в нива, което, като го намери човек, скрива го, и в радостта си отива, продава всичко що има, и купува оная нива.

Лука 12:33
33. Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда.

2 Коринтяни 4:18
18. които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни.

Разширено изучаване

Петък - 16 март

Еклесиаст 10:10
10. Ако се затъпи желязото, и не се наточи острието му,
Тогава трябва да се напряга повече със силата;
А мъдростта е полезна за упътване.

Изход 35:31
31. и го изпълни с Божия дух в мъдрост, разум, знание и всякакво изкусно работене,

Изход 35:34
34. И той тури в неговото сърце, и в сърцето на Елиава, Ахисамаховия син, от Дановото племе, да поучават.

Матей 25:15
15. На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна.

Римляни 13:7-8
7. Отдавайте на всички дължимото: комуто се дължи данък, данъка; комуто мито, митото; комуто страх, страха; комуто почит, почитта.

8. Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който обича другиго, изпълнява закона.

Разказ

Печат на страницата