Стиховете на урок 7 за печат Печат на страницата

Урок 7

11 - 17 ноември 2017 г.

Победа над греха

Събота - 11 ноември

Римляни 6:14
14. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

Римляни 6
1. Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта?

2. Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?

3. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?

4. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

5. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото;

6. като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.

7. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.

8. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него,

9. знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него.

10. Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а животът, който живее, живее го за Бога.

11. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

12. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти.

13. Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.

14. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

15. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!

16. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?

17. Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени,

18. и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.

19. (По човешки говоря поради немощта на вашето естество). Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост.

20. Защото, когато бяхте слуги на греха не бяхте обуздавани от правдата.

21. Какъв плод имахте тогава от ония неща? - неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт.

22. Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Римляни 6:19
19. (По човешки говоря поради немощта на вашето естество). Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост.

Римляни 6:22
22. Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

Деяния 20:32
32. И сега препоръчвам ви на Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството между всичките осветени.

Римляни 6
1. Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта?

2. Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?

3. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?

4. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

5. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото;

6. като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.

7. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.

8. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него,

9. знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него.

10. Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а животът, който живее, живее го за Бога.

11. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

12. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти.

13. Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.

14. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

15. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!

16. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?

17. Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени,

18. и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.

19. (По човешки говоря поради немощта на вашето естество). Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост.

20. Защото, когато бяхте слуги на греха не бяхте обуздавани от правдата.

21. Какъв плод имахте тогава от ония неща? - неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт.

22. Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

1 Йоаново 1:8-51
8. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.

9. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.

10. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.

1 Йоаново 2:1
1. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай {Или, Утешител. Вж. Иоан 14:16}* при Отца, Исуса Христа праведния.

Където се умножи грехът

Неделя - 12 ноември

Римляни 5:20
20. А отгоре на това дойде и законът, та се умножи прегрешението; а гдето се умножи грехът, преумножи се благодатта;

Римляни 5:21
21. така щото, както грехът бе царувал и докара смъртта, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исуса Христа нашия Господ.

Римляни 6:1
1. Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта?

Римляни 6:2-11
2. Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?

3. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?

4. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

5. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото;

6. като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.

7. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.

8. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него,

9. знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него.

10. Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а животът, който живее, живее го за Бога.

11. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

Римляни 6
1. Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта?

2. Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?

3. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?

4. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

5. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото;

6. като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.

7. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.

8. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него,

9. знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него.

10. Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а животът, който живее, живее го за Бога.

11. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

12. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти.

13. Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.

14. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

15. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!

16. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?

17. Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени,

18. и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.

19. (По човешки говоря поради немощта на вашето естество). Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост.

20. Защото, когато бяхте слуги на греха не бяхте обуздавани от правдата.

21. Какъв плод имахте тогава от ония неща? - неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт.

22. Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Римляни 6
1. Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта?

2. Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?

3. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?

4. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

5. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото;

6. като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.

7. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.

8. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него,

9. знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него.

10. Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а животът, който живее, живее го за Бога.

11. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

12. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти.

13. Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.

14. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

15. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!

16. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?

17. Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени,

18. и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.

19. (По човешки говоря поради немощта на вашето естество). Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост.

20. Защото, когато бяхте слуги на греха не бяхте обуздавани от правдата.

21. Какъв плод имахте тогава от ония неща? - неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт.

22. Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Галатяни 5:17
17. Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.

Когато царува грехът

Понеделник - 13 ноември

Римляни 6:12
12. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти.

Римляни 6:12
12. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти.

Римляни 6:12
12. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти.

Римляни 6:10-11
10. Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а животът, който живее, живее го за Бога.

11. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

Не под закон, а под благодат

Вторник - 14 ноември

Римляни 6:14
14. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

Римляни 6:14
14. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

Римляни 6
1. Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта?

2. Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?

3. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?

4. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

5. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото;

6. като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.

7. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.

8. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него,

9. знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него.

10. Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а животът, който живее, живее го за Бога.

11. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

12. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти.

13. Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.

14. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

15. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!

16. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?

17. Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени,

18. и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.

19. (По човешки говоря поради немощта на вашето естество). Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост.

20. Защото, когато бяхте слуги на греха не бяхте обуздавани от правдата.

21. Какъв плод имахте тогава от ония неща? - неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт.

22. Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Римляни 6:14
14. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

Грях или покорност?

Сряда - 15 ноември

Римляни 6:16
16. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?

Римляни 6:17
17. Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени,

Римляни 6:16
16. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?

Римляни 6:18
18. и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.

1 Йоаново 1:8-51
8. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.

9. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.

10. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.

1 Йоаново 2:1
1. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай {Или, Утешител. Вж. Иоан 14:16}* при Отца, Исуса Христа праведния.

Свободни от греха

Четвъртък - 16 ноември

Римляни 6
1. Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта?

2. Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?

3. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?

4. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

5. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото;

6. като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.

7. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.

8. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него,

9. знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него.

10. Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а животът, който живее, живее го за Бога.

11. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

12. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти.

13. Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.

14. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

15. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!

16. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?

17. Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени,

18. и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.

19. (По човешки говоря поради немощта на вашето естество). Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост.

20. Защото, когато бяхте слуги на греха не бяхте обуздавани от правдата.

21. Какъв плод имахте тогава от ония неща? - неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт.

22. Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Римляни 6:19-23
19. (По човешки говоря поради немощта на вашето естество). Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост.

20. Защото, когато бяхте слуги на греха не бяхте обуздавани от правдата.

21. Какъв плод имахте тогава от ония неща? - неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт.

22. Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Римляни 6:23
23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Римляни 6
1. Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта?

2. Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?

3. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?

4. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

5. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото;

6. като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.

7. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.

8. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него,

9. знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него.

10. Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а животът, който живее, живее го за Бога.

11. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

12. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти.

13. Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.

14. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

15. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!

16. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?

17. Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени,

18. и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.

19. (По човешки говоря поради немощта на вашето естество). Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост.

20. Защото, когато бяхте слуги на греха не бяхте обуздавани от правдата.

21. Какъв плод имахте тогава от ония неща? - неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт.

22. Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Разширено изучаване

Петък - 17 ноември

Разказ

Печат на страницата