Към Мене погледнете   
и спасени бъдете...
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 

 Адвентната българска мреж@

Християнски портал на Църквата на адвентистите от седмия ден


  Главна страница
     Седмичен урок
     Проповеди
     Молитвена група
     Опитности
      Преса
      Радио
      Телевизии
      Новини
      Новини - архив
      Обяви
      Връзки
     Библейски
     Адвентни църкви
     Залез слънце
      Книги, уроци
      Телевизия
      Видеотека
      Радио
      Аудио
      Видео
      Музика
      Презентации
      Събития
      Магазин
     Детски кът
     Разкази
     Поезия
     Статии
     Венци отговаря
Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Разкази]

"ВИРУС"
(виртуален разказ)

Началото...

"Нещото" влезе в хард диска (главата) на системата "Ева" и се загнезди в бут сектора [(подсъзнанието (в Библията "сърцето")]! Да го наречем "вирус"; скрит файл. Дейността му породи конфликти в оригиналните файлове на програмата. Scan Disk-а регистрира дефекта с названието "Чувство на вина". При обмена на информация, вирусът се внедри и в конфигурацията наречена "Адам".

Настъпи странна невъзможност двете системи да обменят нормално информация помежду си, както преди. На екрана (съзнанието), в системата "Адам", се изписаха следните думи: "UNREMOVABLE ERROR в хард диска- инициализиран източник на причината - конфигурация "Ева"!" Подобно съобщение се появи и на екрана при "Ева" (по Бит.3:10-13).

С това съобщение системите показваха пълната си безпомощност пред вируса! Не бяха в състояние дори да анализират точно какво бе станало с тях! Процесорът (умът) им просто бе като блокирал. "Нещото" го затрудняваше и дори се опитваше да спре работата му. Скоростта на обработка на информация рязко спадна. На дисплея [екрана, (съзнанието)] се появяваха съобщение след съобщение. Породи се несъвместимост (страх и враждебност) дори към Програмиста (Михаил). Нещо стана и със сателитната (чрез вяра) връзка по Интернет (Светия Дух). Светлината от светодиода на интернет модема просто изчезна?! Директната връзка с Централата бе прекъсната. Проблеми имаше и с енергозахранващата система. Откъде ли идваше остатъчната енергия? Двете системи се опитаха да скрият настъпилата промяна. Включиха Скрин сейвъра наречен "Смокинени листа". Това бе защитна реакция, но тя едва ли щеше да разреши проблема. Хард дисковете жално поскрибуцваха от време на време (душите им стенеха!) Системата наречена с името "Човек", може би, просто нямаше да съществува след броени часове …

Какво се бе случило...

Хакерът (Сатана), зареди разработен от него Hide file (скрит файл)- вирус на най- добрата си дискета. Нарече я "По- висше компютърно знание". Имаше красива цветна обложка със снимка на приятно за очите плодно дърво. Като опитен дилър, майсторски пъхна новият програмен продукт във флопи- дисковото устройство на конфигурацията "Ева" и демонстрира MOVE CLIP наречен "Отворени очи". Във видео клипа се съдържаше реклама, на която красива змия (също като предпочетената в Background- а на системата "Ева") поглъща жадно дискетата и казва: "М-м, усетете удоволствието да се превърнете в Сървър! Потопете се в сферите на най- висшата наслада, при обработването на пълната гама от компютърни програми!". Всъщност това бе гласът на Хакера. До този момент системата боравеше само с програми, завършващи с индекс - "Добро". Змията от рекламата, предлагаше възможност за обработка на програми от нов формат, окончаващи с наименование "Зло"…

Завръзката...

Клипът създаде поразителен ефект върху системата с име "Ева". Особено я поблазни мисълта за Сървъра, обещан от красивата змия. Хакерът очакваше напрегнато. Достатъчно бе "Ева" само да пожелае презапис и вирусът щеше да се скрие в бут сектора на хард диска й. Стратегията на вируса му бе, да смесва качествената информация с погрешна. Това вършеше услуга на плановете на Хакера.

И системата прие. Информацията бе копирана в хард диска. Вирусът почти мигновено се скри и започна своята дейност. Като начало, бяха силно повредени ключовите драйвери (10-те Божии заповеди), осигуряващи безпроблемно и хармонично, различните взаимовръзки в системата. Последиците бяха страшни. Първата цел бе модификация на системите тип "Човек" и хвърляне на упрек върху техния Изобретател…

Онова, което никой не подозираше...

В Централата (Триединството) веднага реагираха на промяната. Тя бе нежелана, но предвидена от Програмиста (Михаил). Той активира вторичната система за връзка. След това прехвърли изображението върху големият екран на командната зала, наречена "Светилището". Пред погледите на работещите в отделение №1 на Центъра се появиха дисплеите на двете конфигурации. На тях бе активиран нов Скрийн сейвър- "Смокинени листа". Картината бе накъсана и стоеше като набързо съшита. Всички изтръпнаха. Това бе почеркът на Хакера. Екранът фокусира вниманието им върху електронен таймер, сякаш съдбоносно отчитащ времето на някаква нова програма на Централата, наречена "Спасителен план". Никой от компютърните специалисти дори не подозираше за наличието на такава програма. Ставаше интересно…

Първите мерки...

Едва надвечер на същия ден, Програмиста (Михаил) се опита да влезе в контакт със сътворените от него две чисто нови конфигурации. Потърси отговор по оптичната линия, но странно защо не го получи. При аудио връзката, системите едвам можаха да го разпознаят!

Те разбраха... Той знаеше за проблемът им. Нарече го с думата "Грях".

Двете конфигурации дори не подозираха, че съществуват, просто защото Програмиста бе предвидил системата да бъде снабдена с допълнителна енерго захранваща батерия Ю-ПИ-ЕС (живот в човека след грехопадението), която се поддържаше от програмата "Спасителен план" в Централата. Разбира се енергията в нея бе далеч под нивото на оригиналното захранване- в идеалният случай можеше да достигне до около 1 000 мили ампер часа (1 000г. живот). След определен брой цикли презареждане, нивото на енергията в Ю-ПИ-ЕС-а щеше да спадне до 70-80 мили ампер часа (виж Псалом 90:10). Проблема в системата бе толкова голям, че Програмиста съзнателно реши да откаже връзката с оригиналното захранване наречено "Дървото на Живота". Бе активирал и програма за енергийна защита против достъпа, наречена с кодовото название "Пламенен меч", ръководена (въртяна, постоянно презареждана) от вещи компютърни специалисти (херувими). В последствие системата заработи с вариации от 5-13% от своя капацитет (мозъчна дейност), но това бе за добро, защото забавяше размножаването и поразителната способност на вируса. Допълнително вирусът бе омаломощаван, когато приблизително за 1/3 част от работното време, енергийната мощ на Ю-ПИ-ЕС-а падаше на минимум и големите активни програми се затваряха, а с тях и дейността на вируса. Това ниско енергийно състояние на системата получи названието "Сън". То имаше своето място в усилията на Програмиста при обмена на информация със системата. Часове по-късно, Програмиста (Михаил) презареди и програмата "WORD", като смени опцията "Предпотопен" с "Multi lingual". Това създаде разконцентрирване в дейността на вируса и забави размножаването му. Колапсът би бил твърде бърз и ако не бе инсталирал сканираща програма, съдържаща система, алармираща за опасните нарушения. Програмата носеше кодово название "Съвест". Този своеобразен файл- скенер, имаше за цел да следи състоянието на системата и да създава някаква минимална защита. За съжаление вирусът частично засегна и тази програма. [Предвидени бяха и други допълнителни мерки, на които не се спирам (виж Бит.3:16-19) - б.а.]. Програмиста разговаря кратко с Хакера [Бог говори на Сатана, (Адам просто не би го разбрал)] - Хакер (Сатана), Аз ще ти преча да унищожиш системата! (по Бит.3:15)

Явно бе, че се познаваха отдавна…

Пораженията...

Изглежда вирусът нанесе най- силни поражения в/у файловете на апетита, сексуалността и способността на процесора (ума) да схваща истината т.е. в/у входните, изходните и обработващите информация части в системата. Програмиста бе въвел възможността, при желание, двете системи "Ева" и "Адам", да се репродуцират в подобни на тях конфигурации, чрез сливане на специални 23+23 кодирани файлове (хромозоми). Това скоро се случи, след това пак и пак, докато се създаде цяла компютърна мрежа с название "Човечество". За съжаление, при обмена на кодираните файлове, вирусът се презаписваше в бут секторите и на новите хард дискове. С времето, пораженията се увеличаваха и не остана не заразена програма в никоя от системите (виж Исая 1:6). А репродуцирането продължаваше лавинообразно…

Антивирусната програма на системата...

Тя просто се оказа неспособна пред мощния вирус. Конфигурацията дълго време самоизчисляваше, че е възможно един ден чрез различни комбинации да се стигне до пълното нормализиране на нещата, но вирусът лежеше скрит дълбоко в бутсектора на хард диска (подсъзнанието) и вече беше заразил всички програми. Силата му бе толкова голяма, така щото нямаше програма, която да може напълно да го открие и съвършено да го унищожи. От време на време на дисплея се появяваха обнадеждаващи съобщения (форми на съзнание). Това бяха опити системата да се справи сама- наречени "Системни (човешки) дела". Друг път конфигурацията въобще не достигаше до същността на проблема (скрития вирус в бут сектора на хард диска т. е. в подсъзнанието), сканираше и "изчистваше" до безкрайност видимите файлове ("Външното"). Това затормозяваше до безкрайност процесора, анализиращ постоянно промените във видимите файлове (делата, поведението). От тези безкрайни опити да се самоочисти, дори се родиха нови програмни продукти (фалшиви религии и вярвания), но те не можеха да открият и унищожат вирусът. И най- лошото бе, че благодарение на вируса, системата почти изгуби способността да разпознава, да копира, дори отхвърляше като несъвместими продуктите на Самия Програмист…

Развитието...

Проблемът идваше от несъвместимостта на конфигурациите тип "Човек" с усилията на Програмиста. Сега всичко зависеше от способността Му да настрои (убеди) системата за пълно сътрудничество към Него. Разбира се, Той можеше да се справи - антивирусната програма бе отдавна разработена, но за успеха й Той се нуждаеше и от ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ВСИЧКО, особено до бут сектора на хард диска (подсъзнанието, в Библията "сърцето"), където бе скрит вирусът. А системата отказваше точно това.

Докато Ю-ПИ-ЕС-ът все още поддържаше сравнително големи ампер часове (а и процесорът работеше все още добре), Програмиста реши, че няма нужда от писмени съобщения към системата. Работеше чрез информация изпращана директно в паметта на компютъра, която все още не бе задръстена (свято предание). За съжаление, изпратените от Него съобщения не бяха правилно изчетени от системата. Високата тактова честота на процесора (способност на ума) повлия за бурното развитие на вируса. Хард диска (главата) буквално се задръсти от дефектирали, заразени файлове и картини (виж Бит.6:3).

Положението изглежда излизаше извън всякакъв контрол. Нужна бе спешна намеса от страна на Програмиста. И Той реши да създаде спасителна дискета, наречена "Ноев ковчег". В нея Програмиста направи "MOVE" на възможния минимален брой от всички най- добри файлове в системата (по две от всички животни). Създаде PATH в AUTOEXEC.BAT-а към всяка програма, с цел, който би се съвместил (съгласил) с програмата да попадне в спасителната дискета. Само осем от изключително ценните програми (Ной и още 7 души) намериха съвместимост в дискетата Му.

Работата продължи цели 120 часа (години), след което Програмиста собственоръчно компресира файла в Zip формат и защити дискетата (затвори вратата на ковчега). Сега пръстите Му натиснаха конфигурация от три бутона Ctrl+Ait+Del и … всичко изчезна.

Колапсът продължи 40 секунди (дни). Този "топъл" ре старт постигна целта си - работата на вируса бе сведена до минимум, но всички оригинални програми бяха неузнаваемо променени. Експлорера показа направо грозна картина - навсякъде се виждаха разхвърляни остатъци от заразените с вируса програми. Програмиста съжали донякъде (виж Бит.8:21) и реши да не използува повече конфигурацията с трите бутона. Нивото на енергията в Ю-ПИ-ЕС-а на системата спадна до 120 мили ампер часа (по Бит.6:3). Процесорът (ума) рязко снижи скоростта на обработка на информацията. Повече не можеше да се разчита и на паметта- тя бе твърде нищожна и във върхови моменти прекъсваше, губейки ценната информация.

Тогава Програмиста реши периодично да изпраща защитени от Него писмени съобщения към конфигурациите тип "Човек". Избра елементарен, универсален формат -TXT (Писано слово), който можеше да се чете дори от най- слабите DOS системи. Съобщенията (Библейските книги) трябваше да са сравнително кратки, ясни, разбираеми за да могат системите да ги разчитат. Тези инструкции бяха тип "HELP". На места имаше "скрита информация", която при усърдие от страна на системите (хората) биваше разчетена успешно. Планираше изпращането на 66 специални ТХТ писмени съобщения (66 Библейски книги) за период от 1 600ч.(години) В тях Програмиста изпрати на системата и около 5 900 сигурни E-Mail адреса (обещания в Библията), където при отваряне, се съдържаха кратки, но силни Авторски антивирусни програми, можещи да неутрализират до голяма степен дейността на Хакера.

За изпращането на специалните ТХТ съобщения (Библейски книги) Програмиста внимателно подбра около 40 конфигурации, наречени с името "Пророци- Вестители", вдъхващи доверие и авторитет, които посочваха Него, плановете Му и методите Му на работа. При работата си с конфигурация тип "Пророк", Програмиста, изчакваше момента, когато се затваряха големите инсталирани програми (т.е.при сън), за да изпрати посланието Си (виж Псалом127:2края -"Бог дава в сън на възлюбения си"). При стартирани големи, активни програми в система тип "Пророк" (т.е. когато човека не спеше) Програмиста бе принуден да блокира основните терминали (Очите и дишането - Пророкът бе с широко отворени очи и не дишаше! - виж Числа 24:4 и Дан.10:17) и Централата поддържаше автоматично нормалното енергозахранване в системата. Това бе Негов Авторски патент. За съжаление, всеки път, когато Програмиста влизаше в достъп до системите, Scan Disk-а изписваше познатото съобщение- Дефект "Чувство на вина"(виж Исая 6:5).

Шедьовърът на програмата "Спасителен план"...

Безспорно, най-голямото постижение бе, когато Програмиста се трансформира в подходяща за мрежата програма "Исус" и с помощта на Централата (Триединството) бе внедрен в система, с име "Мария". Секретната операцията бе кодирана под името "Въплъщение". Изпълнението й си остана тайна. След 45 мин.(9 месеца) програмата "Исус" започна съществуванието си като отделна Конфигурация "Исус". Вирусът разбира се, се опита да зарази и хард диска на Конфигурация "Исус", но всеки път, когато влизаха в контакт, бут сектора не се поддаваше и оставаше абсолютно чист. Все пак рискът бе огромен, защото Програмиста се доизгради постепенно. Съществуваше реална опасност да се окаже, че има разлика м/у Програмиста (Михаил) и Конфигурация "Исус". Централата трескаво следеше трансфера на информация. Всичко вървеше като по ноти… Конфигурацията "Исус" бе и личност (Програмиста) и система (отделен човек), и част от мрежата "Човечество" и Неин Създател едновременно. Хакерът онемя! Беше на път да побеснее от злоба!…

Мисията...

След 12 часа (години) прехвърляне на информация Конфигурация "Исус" се самоанализира (осъзна) като Програмиста, внедрен от Централата в мрежата "Човечество". Последваха цели 18 часа (години)., в които Той обменяше в "тишина" информация с Централата. Цялата антивирусна програма на Централата, разработена преди години, сега бе прецизно оформена и презаписана бездефектно в хард диска на "Исус". Около 30-ят час (при кръщението, виж Лука 3:23) Централата упълномощи Конфигурацията да се превърне в Сървър в мрежата "Общество". Сега Програмиста трябваше да действа. Предварително изготвеният план предвиждаше възможност за работа в мрежата не по- дълго от 3,5 часа…

В хард диска на Сървъра "Исус" се съдържаха следните програми:

програма "Истина"- за най- прецизното сканиране вирусите на Хакера

единствената унищожаваща вируса (антивирусна) програма, с кодовото име "Себепожертвувателна любов"

всичките, оригинални, 10 основни драйвера- "10-те Божии заповеди", възвръщащи хармоничната работа на системата

за директна сателитна връзка (вярата) по Интернет мрежата (Светия Дух) с Центъра

за универсална връзка с всякакви конфигурации, наречена "Личен контакт"

за изключително висока яснота на посланията- "Словото"

- карта на мисията, изработена по модела на командната зала в Централата, наречена "Светилището"

Сървърът "Исус" бе единственият, чрез който Централата можеше да изпрати оригиналната Антивирусна програма "Себепожертвувателна любов". Друг шанс за заразените с вирус системи в мрежата "Човечество" просто нямаше да има (виж Деян.4:12).

Програмите на Сървъра влизаха в обмен с дефектирали конфигурации и буквално ставаше чудо - пораженията нанесени от вируса на Хакера бяха очиствани напълно и системите работеха като нови (виж Деян.10:38). На няколко пъти Програмиста, с помощта на Центъра, успя дори да спаси напълно унищожени от Хакера системи (върна отново към живот починали хора). Благодарение на дейността Му, по- късно, изчистените от вируса системи в мрежата "Човечество" дадоха Rename на Сървъра "Исус"(Спасител) и добавиха "Христос"(Избран).

През този период Програмиста привлече под особената си дейност и 12 специално избрани от Него системи наречени "Апостоли", и още 70 други- "Ученици"., с които Той изгради малка мрежа с името "Църквата". Една от конфигурациите, наречена "Юда", не приложи напълно антивирусната програма и претърпя неуспех. Вирусът, проникна и успя да я унищожи докрай. Това нанесе голяма болка на Програмиста. Хакерът бе на път да унищожи и още една от подбраните системи, с название "Петър", но в последният миг, Програмиста успя да изпрати по двете оптични влакна, кратка, но ценна информация. Това запази хармонията в системата. Сега в мрежата "Човечество" имаше мрежа от конфигурации, през които Централата можеше да достигне до всяка една от заразените с вирус системи. Програмиста интуитивно усети задоволство…

Двубоят...

Хакера не можеше да повярва на очите си - в мрежата бе проникнал самият Програмист! Това не му даваше покой. Мразеше прекия двубой с Програмиста, защото винаги губеше. Реши да не се разкрива пред мрежата - това му даваше известно предимство. Впрегна целият си талант и всички поддаващи се на вируса му конфигурации за да блокира дейността на Сървъра "Исус Христос". И успя! Или поне така си мислеше…

Най- важното...

Малко преди края на 3,5 часа дойде кулминацията. Централата направи "COPY" на всички извлечени файлове заразени с вируси, от абсолютно всички системи в мрежата, във Сървъра "Исус Христос". Операцията носеше кодовото название "Гетсимания". Това създаде големи проблеми в процесора и хард диска (ума и главата).

Защо бе необходимо това?

Да онагледи напълно целта и характера на Хакера със създаването на този вирус. Пораженията в Сървъра щяха да доставят информация за анализ на системите от мрежа "Човечество", а и на компютърните специалисти от Централата.

Да посочи, че "Вирусът" е загнезден в бут сектора на хард диска (подсъзнанието, според Библията "сърцето") и е нужно точно този сектор да бъде очистен (виж Мат.15:18,19).

Да покаже, че дейността на Програмиста е ЕДИНСТВЕНАТА възможност за пълното възстановяване на всяка от системите (виж Деян.4:12).

Да изяви силата на Централата и Антивирусната им програма.

През дългите часове на дейност мрежата "Човечество", вследствие дейността на скрития вирус, бе натрупала толкова много дефектирали системи и програми, че бе под съмнение дали въобще е възможно за Програмиста да ги очисти всичките до една. При програма "Гетсимания", Централата копира всички налични и евентуални развития и поражения на вируса в Сървъра "Исус". Това щеше да унищожи напълно самият Сървър, а и вирусите. След по- малко от 3 минути (дни), Централата щеше да възстанови отново Сървъра "Исус", но без нито един вирус в Него! ТАКА, НАГЛЕДНО СЕ ДЕМОНСТРИРАШЕ, ЧЕ АНТИВИРУСНАТА ПРОГРАМА НА ЦЕНТЪРА МОЖЕ ДА УНИЩОЖИ АБСОЛЮТНО ВСЕКИ ВИРУС И ДА ОЧИСТИ СЪВЪРШЕННО ВСЯКА ЗАРАЗЕНА КОНФИГУРАЦИЯ.

В Сървъра "Исус" бе отворена най- сигурната и професионална Uninstall & Cleaner програма "Кръвта на Исус". Единствено чрез тази програма системите можеха да изпращат всякакви повредени файлове до Програмиста (виж 1Йоан.1:7). Той, от своя страна, щеше да ги прехвърли собственоръчно в зала № 2 на Централата, където единствено се извършваше унищожението им. На тяхно място Програмиста изпращаше обратно към системите поток от оригинални файлове (незаразени от вируса).

Да подготви отворянето на директна спътникова връзка (чрез вяра) в мрежата "Човечество" до Централата, чрез дейността на Интернет (Светия Дух).

Ударът...

Бе бърз и коварен. Най- доброто, което измисли злият гений на Хакера, за да унищожи Програмиста, бе да пусне в действие програма с мрачното име "Кръстна смърт". Това бе зловещ програмен продукт, използуван за пълно и показно унищожение на най- деградирали и несъвместими системи в мрежата "Човечество". Просто нямаше конфигурация, която да се беше измъкнала от този страшен капан.

Чрез заразената с вирус програмка "30-те сребърника", Хакерът намери достъп в податливата система "Юда". Така проникна и в малката мрежа "Църквата", от там, и до Сървъра "Исус Христос". С умели усилия успя да насочи "Кръстната смърт" в посока към мощният Сървър. Ехидно се разсмя и доволно потри ръце. С Програмиста бе свършено. Столът под Хакера се люлееше напред назад до отказ…

Получено послание...

Програмата "Кръстна смърт" безмилостно прикова Сървъра "Исус" към точката на окончателно унищожение. Всъщност, програмата- убиец бе заклещила в смъртоносната си прегръдка и още две системи от мрежата "Общество", наречени "Разбойник 1" и "Разбойник 2".

В екрана на системата от дясно, наречена "Разбойник 2", също определена за, премахване Програмиста прочете неочаквана информация. Там пишеше: "Желая достъп до Програмиста". Това можеше да означава само едно - Свързан с Интернет Мрежата (Светия Дух)! Централата работеше! Наистина Централата успя да направи връзка със съседната конфигурация и сега Му изпращаше съобщение- послание. Това неимоверно го ободри. Намери сетна енергия да се свърже със системата "Разбойник 2". На екрана на Сървъра "Исус Христос" се изписа с едър шрифт следната информация "Достъп осигурен. Програмиста. Точка". Връзката прекъсна. Екрана угасна в мрак. Скрийн сейвъра се бе включил, този път за неопределено време…

Краят...

Хард диска трескаво работеше. На екрана всичко се объркваше… Картини се въртяха една след друга. Централата… Приятелите… Интернет мрежата... Безброй много съсипани конфигурации чакащи Него… Милиардите вируси разпокъсваха безжалостно всеки файл в програмите на системата. На Програмиста Му се стори, че ще полудее…

От Центъра направиха последното, което бе по силите им. Чрез Интернет мрежата отдръпнаха мощният информационен и енергиен поток. Ефекта върху мрежата "Човечество" бе толкова силен, че за кратко време всичко потъна в мрак…

Цялата агония продължи едва няколко минути, но те бяха болезнено вечни за Сървъра "Исус". Към самия край, на дисплея се появи съобщение, че системата ще колапсира от топлинен удар (Исус извика: "Жаден съм!"). Охлаждащият вентилатор бе отказал. С процесорът бе свършено.

Изведнъж Сървърът се разтресе. Там вътре ставаше нещо. Екрана (съзнанието) присветна сякаш за последно и на него се появи последната здрава картина- Снимка- спомен с Приятелите от Централата. Колко мили бяха тези спомени сега. Пред мисълта, че вирусите скоро могат да унищожат и това, Програмиста събра последни сили и изпрати последното съобщение към изчезналата нейде Централа - Свърши се! Планът изпълнен! Ваш приятел! Програ-м-и… Мощна експлозия буквално разкъса навивките в трансформатора на захранващото устройство (разрив на сърцето). Настана гробна тишина. Най после черната дейност на вирусите застина. Индикацията на Ю-ПИ-ЕС-ът Му замря, при изразходвани едва 33,5 мили ампер часа! Сървърът "Исус" бе тотално унищожен. Чисто нов палет за рециклиране го погълна тихо, сякаш за винаги. Хакерът инстинктивно потрепери, залюля се и падна със стола си- назад и надолу…

Възкресението...

Трите минути изминаха бавно и мъчително за системите в мрежа "Църквата". Гавриил, компютърен специалист изпратен от Централата, се приближи, тихо разтвори палета, извади и включи Сървъра към оригинално захранване; пъхна специалната дискета с кодирани файлове и натисна стартовият бутон. На екрана се появи красива и чиста картина. Програмиста бе напълно възстановен, а вирусите и всички дефектирали файлове тотално унищожени. Антивирусната програма "Себепожертвувателна любов" работеше перфектно. Какво по- голямо доказателство можеха да дадат от Централата към дефектиралите конфигурации от мрежата "Човечество"? "Кръвта на Исус" очакваше първите потребители, готови да се възползуват от безплатния, но тъй скъп дар…

Послеслов...

С течение на годините много системи от мрежата "Човечество" оцениха и се възползуваха от заслугите на Сървъра "Исус". Сблъсъкът м/у очистените и дефектиралите конфигурации (чрез които Хакерът работеше) бе жесток и драматичен. Така се написа най- новата история на мрежата "Човечество". След години на продължителен труд в Отделение №1 на "Светилището", Приятелите (Триединството) отвориха пред погледите на компютърните специалисти от Централата и зала №2, където презентират и до днес работата на Програмиста. Там става и окончателното заличаване на вирусите.

Понастоящем на пазара се очаква да се появят лицензирани (с печат от Централата) дискове (описани като 144 000), чрез които Програмиста ще презапише бездефектни и очистени от вируса програми + 10-те основни оригинални драйвера в хард- дисковете на извънредно голям брой системи от мрежата "Човечество". И тогава ще дойде Великият ден на РЕСТАРТА и истината. Милиарди конфигурации ще бъдат извадени от рециклиращите пакети, ще се "събудят" годни за нова дейност, а други в миг на око ще рестартират очистени и славни. И звуковите карти ще пеят, екраните ще греят възторжено и колко послания ще бъдат изпратени от тях към Програмиста и Приятелите Му. И ще бъде сладък, сладък живот…

И знаете ли, Приятели, най- хубавото след това ще бъде, че никога няма повече да има вируси!

(Всъщност ще има, но ще бъдат връчени на Хакера и той ще полудее от собственото си безумие, ще прегрее и ще изгори за винаги с проклетите си вируси! Така е! Амин!)

Вместо заключение...

"И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството; между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите. Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени) и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса; за да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината си към нас в Христа Исуса. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой. защото сме негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим." (Еф.2:1-10).

Всяка прилика с действителни лица и събития е... Библейска!

Този разказ все още няма
- край -

Чао Приятели! Програмиста да бъде с Вас!

Shut. Down…
18.03.1999 - гр. Кюстендил
Created by ULimited®