Към Мене погледнете   
и спасени бъдете...
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 

 Адвентната българска мреж@

Християнски портал на Църквата на адвентистите от седмия ден


  Главна страница
     Седмичен урок
     Проповеди
     Молитвена група
     Опитности
      Преса
      Радио
      Телевизии
      Новини
      Новини - архив
      Обяви
      Връзки
     Библейски
     Адвентни църкви
     Залез слънце
      Книги, уроци
      Телевизия
      Видеотека
      Радио
      Аудио
      Видео
      Музика
      Презентации
      Събития
      Магазин
     Детски кът
     Разкази
     Поезия
     Статии
     Венци отговаря
Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Джеси и залепената кукла

Джеси и малката Люси, която живееше наблизо, играеха весело със своите кукли. Изведнъж се случи нещо ужасно. Точно как стана, никой не разбра. Красивата кукла, която Джеси обичаше най-много, се изплъзна от ръцете на Люси, падна на пода и се строши.

- О! - извика Джеси. - Тя се счупи! Люси, как можа да направиш това?

После вдигна счупената кукла и я загледа със съжаление.

- Виж! Чак ми се плаче.

Люси въздъхна тъжно, като че тя беше на мястото на счупената кукла.

- Не плачи, Джеси, не плачи! Иначе и аз ще заплача! Какво можем да направим сега?

При такава случка някои малки момичета биха започнали да се карат, но не и Джеси и Люси. Те се обичаха твърде много и всичко, което Джеси каза, бе:

- Нека видим как можем да я поправим.

- Да я поправим? Мислиш ли, че може? - възкликна Люси.

- Да, мисля, че може! - отговори Джеси, като се опитваше да съедини парчетата от счупената кукла.

- Сетих се нещо! Долу има едно шише. Ще отида да го донеса.

Скоро тя се върна с едно старо зацапано шише, пълно лепило.

- Изглежда много старо - забеляза Джеси, - но се надявам, че ще лепи добре.

- И аз мисля така - прибави Люси, като се опитваше да отвори шишето.

Но корковата тапа не искаше да излезе.

- Дай и аз да опитам.

Но и Джеси не можа да я помръдне. След това отново се опита Люси, после пак Джеси.

- Какво да правим? - въздъхна тя. - Не можем да го отворим. Ще отида да помоля татко.

Но той също не успя да го отвори.

- Занеси го на чичо си! Той има по-силни ръце от моите!

Чичото също се опита, но напразно.

- Няма смисъл, Джеси. Това шише трябва да се изхвърли - рече той. - Аз ще ви купя друго, когато отворят магазина.

Джеси взе шишето и се върна при Люси.

- Съжалявам, но никой не можа да го отвори. Чичо обеща да купи ново, когато отворят магазина.

- Но ние трябва да оправим куклата сега - загрижено каза Люси.

- 3наеш ли, Люси, сещам се за Един, Който може да отвори това шише с лепило.

- Така ли? - учуди се момичето. - А кой е той?

Джеси пошепна нещо на ухото на приятелката си и тогава Люси също така тихо промълви:

- Как не се сетихме по-рано?

Ако и вие можехте да надникнете в стаята няколко минути по-късно, щяхте да видите една мила картина: две момиченца на колене пред стола, на който лежеше счупената кукла. Две малки момиченца молеха Исус да отвори шишето с лепило.

- Скъпи Исусе - шепнеше Джеси, - главата на моята кукла се счупи и ние искаме да я поправим. Трябва ни малко лепило, но не можем да отворим шишето - нито татко, нито някой друг. Но аз зная, че Ти можеш. Моля ти се, помогни ни! Амин!

Когато станаха от молитвата, Люси взе шишето, за да го отвори, но Джеси я спря:

- Почакай, трябва да Му дадем време да го отвори.

Така те стояха две-три минути в пълна тишина.

За някои това, което се случи след малко, може да изглежда странно. Но когато Джеси взе шишето и се опита със своите малки тънки пръстчета да извие запушалката, тя изведнъж се отвори. Радостни, че Исус е отговорил на тяхната молитва, децата се заеха усърдно да поправят счупената кукла.

После слязоха долу и показаха залепената кукла на майка, на татко и на чичо.

- Но откъде намерихте лепило? - учудиха се те.

- От шишето! - отговориха момичетата.

И разказаха чудната история за това, което се случи горе в детската стая.

Никой не каза нито дума. Всички бяха трогнати от вярата на двете деца и благодарни, че Исус чува и отговаря на всяка молитва от вяра.

Created by ULimited®