Зная где живееш, там, гдето е престолът на сатана; и държиш здраво името Ми, и не си се отрекъл от вярата в Мене, даже в дните на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха между вас, гдето живее сатана. (Откровение 2:13)

Твърдението „не си се отрекъл от вярата в Мене“ е естествено преобръщане на „дръж се за твоята изповед на вярата“ (Евреи 4:14; 10:23, превод на автора). Вярващите в Пергам не само запазват доверието и увереността си в Бога в добри времена, но и отказват да се отрекат от вярата си, когато бъдат подложени на натиска на гоненията. Ние развиваме вярата си в Бога и Неговите учения, като прилагаме Словото Му в ежедневния си живот. Когато видим Божията ръка в действие в ежедневните преживявания, нашата вяра израства. Когато издържа по-малките изпити, тя укрепва, докато стане способна да оцелее при по-сериозните предизвикателства, които могат да се появят на пътя ни.

Пример за развитието на вярата на малки стъпки се случи през есента на 2003 г. По време на заседание на Училищния съвет Адвентната църква в О Клер, щата Мичиган, научава, че училището е изправено пред дефицит от 8 000 долара. Когато Съветът не намира никакво решение, църквата отправя апел към всички членове. Анонимен донор излиза отпред и обещава да удвои всички набрани средства, мислейки, че може да отдели 4 000 долара от спестовната си сметка.

Издигнали се молитви и към членовете били разпратени писма. На 7 декември на Рождественската програма на училището били събрани дарения. В края на програмата някой извикал директора да излезе пред църквата и да обяви, че събраната през онази вечер сума е 12 160 долара! И в нея не се включва обещаното удвояване.

Когато му били представени резултатите, анонимният донор бил поразен от щедростта на членовете. Дори да дарял всичките си спестявания, сумата пак щяла да е с 1000 долара по-малко от обещаните средства. Отначало си помислил да даде само 4000 долара – първоначално замисленото от него дарение. След това решил да удържи обещанието си и да се довери на Бога да попълни разликата. Той изпразнил банковата си сметка и се помолил за чудо.

До края на седмицата в дома му пристигнали неочаквани средства – не само покриващи обещаната от него сума, но и възстановяващи изпразнената му банкова сметка! Актът на вяра на този човек не само получава своята награда, но цялата църква бива удивена да види как Божията ръка се намесва толкова мощно и изключително навременно. Един малък акт на вяра отприщва цяла лавина до такава степен, че цялата църква от няколкостотин души успява да види Божията ръка.

Вярата ни се научава да расте в малките неща. А в големите предизвикателства бива изпитана.

Господи, увеличи вярата ми. Изпрати ми такива преживявания, които да разширят доверието ми в Теб. Подготви и мен, и хората, които обичам, за предстоящите големи предизвикателства.