Приказка за две възцарявания

И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. (...) Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли: Какво да сторим, братя? А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за опрощение на греховете ви (...) И в същия ден се прибавиха около три хиляди души. (Деяния 2:1-41)

Великото събитие в небесната тронната зала за възцаряването на Христос придружава събитията на земята, които сигнализират началото на нова ера, в която Христовите последователи накрая ще станат сила на земята чрез мощта на Светия Дух.

Елън Уайт илюстрира връзката между двете въвеждания, когато пише, че „с изливането на Духа на Петдесетница небето съобщи, че Изкупителят е възцарен. Според обещанието Си Той бе изпратил Светия Дух на последователите Си като знак, че е получил всяка власт в небето и на земята и че е помазан да управлява народа Си“ (Деяния на апостолите. Стр.19).

Еврейският празник Петдесетница е най-хубавият ден от годината за такава демонстрация. Петдесетница означава „петдесетият ден” и настъпва 50 дни след Пасхата и Празника на безквасния хляб. Еврейският календар го нарича празника на седмиците (след като става седем седмици след Пасхата и свързаните с нея събития) и празника на първите плодове (тъй като на този ден свещениците принасят два благодарствени зърнени хляба за началото на зърнената жетва).

По това време на годината (ранен юни) пътуването е по-безопасно и Йерусалим посреща най-многобройните и разнообразни поклонници от което и да е друго време. Хора от цялата империя ще бъдат в града.

Това е благоприятно време за Христовото възцаряване в небето и за започването на нова ера на земята. На Петдесетница, чрез мощното, вдъхновено от Духа, проповядване на Петър, образът среща първообраза си и значението на „първите плодове” приема нова значимост, докато първите плодове на християнската вест се появяват чрез силата на Духа. В този ден около 3 000 души приемат вестта за Исус Христос като разпънатият и възкресен Господ и Месия.

Но Петдесетница е само началото на новата ера в Божието дело. Благословението на Христовото въвеждане ще остане с църквата Му до Неговото идване в края на времето. С дара на Духа небето излива най-богатия си дар.